Predajca

Názov:PRIMA JK s. r. o.
IČO:45514836
DIČ:2023022199
IČ DPH:SK2023022199
Mesto:Martin
PSČ:03601
Adresa:M. R. Štefánika 7
Telefón:+421915985111
E-mail:shop.martin@prima.sk
Kontakt:Ján Korchan
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52808/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39