Kontakty

Predajca

Názov:PRIMA JK s. r. o.
IČO:45514836
DIČ:2023022199
IČ DPH:SK2023022199
Mesto:Martin
PSČ:03601
Adresa:M. R. Štefánika 7
Telefón:+421915985111
E-mail:shop.martin@prima.sk
Kontakt:Ján Korchan

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139